Слушни помагала за слушање ITE / CIC

ITE значи во помагала за слушање на ушите, вклучени се ITC, IIC, CIC слушно помагало. Повеќето од нив се мали и ситни. Поради нивната големина, тешко дека можеме да ги најдеме кога луѓето носат на тоа. Додека помалите слушни помагала може да бидат дискретни, може да откриете дека некои од поголемите стилови на уши полесно да се постават или да се отстранат особено од вас може да доживеат проблеми со умешност. Ова исто така може да ги олесни слушните слушни помагала полесно да се чистат и одржуваат. И IIC е најмалата слушни помагала е толку мала што седат во ушниот канал каде никој не може да го види. ITC или CIC уредите за слух се мали можни решенија за губење на слухот. Тие се целосно содржани во мали случаи кои се вклопуваат делумно или целосно во внатрешноста на ушниот канал. На многу луѓе им се допаѓа ова затоа што можат лесно да се користат со телефон. Сепак, IIC, CIC и ITC-уредите се тешки за ракување и прилагодување заради нивната мала големина. Покрај тоа, тие може да не се вклопуваат во помали уши, и тие се препорачуваат само за возрасни со благо до умерено слабеење.

Вие само додавате овој производ во кошничката: